Supervision

Supervision – er en tilgang, der sikrer, at hver enkelt deltager i supervisionen med faste intervaller forholder sig refleksivt til egen praksis.

I stort set alle (sam-)arbejdsrelationer står den enkelte medarbejder eller en gruppe af medarbejdere, regelmæssigt i situationer, hvor de vante rutiner ikke slår til. Der kan for eksempel opstå faglig tvivl, menneskelig usikkerhed og frustration således, at den nødvendige kontakt og/eller relationskompetence kompliceres og/eller ligefrem forstyrres. Der kan opstå tvivl om og manglende svar på, hvordan man forvalter sin faglighed med tilstrækkelig fleksibilitet i den pågældende relation og/eller situation og om, hvordan man forholder sig til og eventuelt (be-)arbejder (med) de personlige reaktioner, der som følge heraf vil opstå og påvirke medarbejderen og eventuelle kolleger både på det personlige og på det professionelle plan.

Supervision er designet til at beskæftige sig med disse løbende udfordringer og læringsmuligheder.

Som supervisor er det min opgave fortrinsvis at lytte, udfolde, belyse supervisandens fortælling og dermed støtte og fremme supervisandens vedvarende fagpersonlige udvikling, så nye erfaringer kan integreres med eksisterende viden og kompetencer.

Målet er på længere sigt at være medvirkende til at skabe en sikker og nuanceret fagpersonlig identitet hos medarbejderne og dermed grobund for, at medarbejderne får mulighed for at løse kerneopgaverne, udvikle deres faglighed gennem deres arbejdsliv, lære af deres erfaringer og prioritere egen trivsel (også i gruppe) gennem styrket tilstedeværelse af refleksivitet i opgaveløsningen.

Kontakt mig for et gensidigt uforpligtende møde, hvor vi sammen får beskrevet opgaven og opgavens omfang.

Indoviduel samtale

Terapeutisk samtale

Ligeværdig samtale i trygge rammer

Familierådgivning & samtale

Familiesamtale

Med fokus på at i er de mest betydningsfulde mennesker for hinanden 

Forældrerådgiving

Forældre- rådgivning

Få hjælp og redskaber til jeres bekymringer som forældre

Parsamtale

Parsamtale

Selv om vi ønsker det bedste for hinanden og vores partner, kan der alligevel opstå uforudsete problemer

Indoviduel samtale

Individuel samtale

I en individuel samtaleterapi tages der udgangspunkt i, hvordan du har det lige nu.

Bestil tid

Ring eller sms til: +45 2333 9551

Eller send en mail til: vibeke@familieterapi.nu