Parsamtale

At forelske sig og vælge at leve sammen med et andet menneske i et parforhold kan være noget af det mest givende og udviklende, der findes i tilværelsen. I mødet med den anden bliver vi set, elsket, udfordret og lærer os selv bedre at kende.

To mennesker, der vælger at leve sammen i et parforhold bidrager begge til forholdet med hver deres historie, erfaringer og ønsker for, hvordan deres samliv skal være og dette får naturligvis afgørende indflydelse på, hvordan deres eventuelle børns og familiens fælles liv kommer til at forme sig.

Der behøver ikke at ligge konkrete problemer i parforholdet til grund for en parsamtale. I ethvert parforhold opstår der af og til perioder og situationer, hvor der kan være behov for at minde hinanden om, hvad det var, der gjorde, at man forelskede sig i hinanden, og hvad man sætter pris på hos hinanden. En parsamtale kan således også bestå af en mulighed for at give hinanden et følelsesmæssigt ’brusebad’, hvor parret gensidigt får opfrisket hukommelsen og på denne måde får tilført forholdet fornyet energi.

Selv om man kun ønsker det bedste for hinanden og for sin partner, kan der alligevel opstå uforudsete problemer, kriser og ændringer i parforholdet undervejs, der gør, at det fundament, som parrets samliv og familie er bygget op på rystes og får et i øvrigt stabilt og velfungerende parforhold til at slå revner.

Der kan være mange årsager til at parforholdet bliver udfordret. Når parret bliver forældre for første gang, – når to bliver til tre, sættes selv det stærkeste parforhold på prøve, – og ligeså stiller det store krav til at gå på kompromis og finde nye fælles værdier, når to familier bliver til en.

Mange par oplever problemer af mere alvorlig karakter i forhold til utroskab, sygdom, handicap, misbrug, sorg og tab, – som alle kan være årsag til problemer af en sådan karakter, at det bliver nødvendigt at få hjælp til at genfinde glæden og livskvaliteten.

Parforholdet kan også med tiden blive kedsommeligt og energiforladt og kalde på, at livsværdier, normer og prioriteringer i livet tages op til revision.

Der kan med tiden opstå problemer i parrets kommunikation i en sådan grad, at al samtale udvikler sig til opslidende konflikter og magtkampe, hvor parret for længst er stoppet med at lytte til hinanden og dermed kun er i stand til at forsvare egne synspunkter.

Og når diskussioner og konflikter tager til og får lov til at stjæle energi og lægge parforholdet øde i stedet for at tilføre hverdagen livgivende saft og kraft, kan det være en god ide at bede om hjælp til at få skabt et rum, hvori parret får mulighed for at nærme sig hinanden igen, får lyttet til hinanden, talt sammen og løst problemerne.

Jeg kan være behjælpelige med at skabe et sådant rum, hvor der er plads til forståelse og tilgivelse og dermed mulighed for udvikling og forandring i parforholdet.

Også par, der har tanker om at gå hver til sit, kan ved hjælp af samtale i et omsorgsfuldt rum få fornyet indsigt og dermed hjælp til at løse op for fastlåste negative handlemønstre, hvilket kan give mulighed for at komme bedre igennem en skilsmisse, – og er der børn involveret få hjælp til at få det fremtidige samarbejde til at fungere så harmonisk som muligt til gavn for børnene.

Parsamtaler foregår oftest som et samtaleforløb bestående af minimum 3 samtaler af ca. 1 ½  times varighed.

 

Forældresamtale

“Vi betragter kærligheden som den største drivkraft i livet. Den eksistentielle udfordring består i, om og hvordan vi tør lade den få plads.” 

Dansk Familieterapeutisk Institut

Bestil tid

Ring eller sms til: +45 2333 9551

Eller send en mail til: vibeke@familieterapi.nu