Familie-samtale

Når jeg arbejder med familie- og psykoterapi, er mit primære fokus, hvordan mennesker, som hører til de mest betydningsfulde i hinandens liv, omgås og trives med hinanden i hverdagen.

Der behøver således ikke at ligge konkrete problemstillinger i familien til grund for en familiesamtale. De fleste familier oplever at værdier, normer, grænser, ansvar, roller og kommunikationen forandres i takt med at familien udvikler sig og gennemgår forskellige faser for eksempel i forhold til at få det første barn, små børn, der bliver større, bliver teenagere og unge mennesker, der flytter hjemmefra, – familien udvider sig, der kommer svigerbørn til og så videre. Det kan således være en god ide at få et familietjek en gang imellem for at sikre, at alle familiens medlemmer trives og har det godt undervejs.

Der er diskussioner og konflikter i enhver familie. Det er helt naturligt. Det er også helt naturligt, at der findes en gensidig afhængighed og påvirkning af hinanden de enkelte familiemedlemmer imellem, – så hvis een i familien har problemer og ikke trives, og/eller hvis diskussionerne og konflikterne tager overhånd, påvirkes hele familien.

Der kan være mange årsager til, at diskussioner og konflikter forbliver uafsluttede, at de samme problemer bliver ved med at opstå og måske fører til uhensigtsmæssige handlemønstre og dårlige vaner.

Praktiske problemer i hverdagen i forhold til for eksempel studier, job, boligsituation, økonomi, rejseaktivitet, udstationering og pensionering er ofte årsag til diskussioner og konflikter, der kan vokse og stå i vejen for familiens trivsel.

Mange familier oplever også problemer af mere alvorlig karakter i forhold til skilsmisse, sammenbragte familier, sygdom, misbrug, sorg og tab, – som alle kan være årsag til problemer af en sådan karakter, at familien må have hjælp til at genfinde glæden og livskvaliteten.

Mit udgangspunkt, er at det er forældrenes ansvar at handle i disse situationer, og det bliver således afgørende, hvordan vi som forældre reagerer på og håndterer problemer og konflikter i familien.

Det er min erfaring, at en eller flere familiesamtaler kan være en stor hjælp i forhold til at forandre en fastlåst problemstilling i familien og give plads til nye visioner for familien og dens fremtid, fælles mål, aktiviteter og samliv.

Rent praktisk foregår det på den måde, at jeg inviterer Jer, som forældre til en forsamtale af ca. en times varighed, hvor vi foretager en gensidig forventningsafstemning og taler om, hvilket udgangspunkt samtalen skal have.

Herefter finder vi sammen frem til, hvor og hvornår familien kan mødes, og hvor mange samtaler, der er behov for.

Familieterapi
Familiesamtale

“Vi prøver at forstå den enkeltes reaktioner, symptomer eller smerte, som et meningsfyldt udtryk for samværet og det relationelle mønster i familien og inspirere til mulig forandring .”

Dansk Familieterapeutisk Institut

Bestil tid

Ring eller sms til: +45 2333 9551

Eller send en mail til: vibeke@familieterapi.nu