Individuel samtale

I en individuel samtaleterapi tages der udgangspunkt i, hvordan du har det lige nu, – med dig selv og dine omgivelser.

Samtalerne kan også tage udgangspunkt i eksistentielle spørgsmål, hvor der arbejdes med de eksistentielle grundvilkår, vi alle lever med. Det drejer sig således om temaerne: Døden, meningsløsheden, friheden og aleneheden (I.D. Yalom, 1998). Mange bliver først bevidste om disse livsvilkår, når de oplever en krise i livet, – oftest et tab.

Samtaleterapien vil ofte have til hensigt at tydeliggøre din forståelse og accept af dig selv og dine handlemønstre og derved bibringe dig en (fornyet) erkendelse, som du kan vælge at bruge til selvudvikling og/ eller forandring.

Der behøver således ikke at være en konkret årsag til at indlede et samtaleforløb, – men typisk er der opstået et problem, en krise eller en indre konflikt, som ikke umiddelbart lader sig løse, og som man således behøver hjælp til at gøre noget ved.

Symptomerne og årsagerne kan være både talrige og komplekse, – og handler ofte om, at din krop reagerer fysisk på et underliggende (ukendt) problem for eksempel i form af tilbagevendende eller vedvarende smerter, (kronisk) træthed, hjertebanken, søvnløshed, vrede, tristhed, uhensigtsmæssig adfærd, manglende energi og glæde.

Det kan være, du befinder dig i en akut krise på grund af vold, seksuelt overgreb, alvorlig sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse, svigt, dødsfald og andre tab.

Det kan også være årsager af mere subtil karakter, såsom at ville det ene og gøre noget andet, manglende selvværd, selvskade, angst, misbrug, vanskeligheder ved at sige fra, følelse af tomhed og/eller manglende værd, jalousi, identitetsproblemer, manglende lyst til nærvær og intimitet, manglende glæde og energi i dit liv, depression og vanskelighed ved at forstå meningen med livet. Det kan også være, at du føler, at du har svært ved at sige fra og lader andre overskride dine grænser, – og der er helt sikkert mange flere gode grunde til at vælge at tale med en professionel samtalepartner.

Et samtaleterapiforløb kan være af meget varierende længde, – og da alle samtaleforløb er individuelle og dermed unikke, kan der ikke sættes noget antal samtaler på et sådant forløb, – men samtalerne har alle en varighed af ca. en time.

Terapeutisk samtale

“Hvilken åbning, vi møder andre med, er grobunden for, hvad der sker mellem mennesker.” 

Dansk Familieterapeutisk Institut

Bestil tid

Ring eller sms til: +45 2333 9551

Eller send en mail til: vibeke@familieterapi.nu