Forældre-rådgivning

Det er helt naturligt, at forældre bekymrer sig for deres børn, – livet igennem, – men når man som forældre oplever, at ens barn mistrives og ændrer adfærd, – af åbenlyse og/eller mere subtile årsager, – for eksempel i form af asocial adfærd, hvor barnet opleves udad-reagerende eller indadvendt, – trist- og modløs, – måske har barnet vanskeligt ved at falde i søvn og/eller at sove ude uden far og mor, – der kan måske være tale om angst, enten i form af social angst (tilbagetrækning fra kammerater og sociale aktiviteter) eller direkte angstanfald (provokeret/uprovokeret), – hvilket naturligvis vækker en særlig skærpet bekymring, som der bør reageres på.

Der kan være mange årsager til at et barn pludselig ændrer adfærd.

Der kan blandt andet være tale om udfordringer i forhold til:

  • Søskendekonflikter
  • Pubertetsproblemer
  • Problemer i forbindelse med adoption
  • Mobningsproblematikker
  • Skolevalg
  • Samarbejde med lærere og pædagoger
  • Klinisk diagnose

Som forældre kender man sit barn bedst, hvorfor det er vigtigt og helt naturligt at tage sin bekymring alvorligt og gøre noget ved den. Men det kan være svært at vide, hvornår der bør handles, og hvad der bør gøres.

Det er vigtigt at være bevidst, om at der er en tidsmæssig faktor af betydning forbundet med ethvert barns mistrivsel. Det er således af stor betydning, at der gribes ind i tide, så barnets udvikling ikke bliver truet.

Mange forældre henvender sig og beder om hjælp, når negativ energi fylder mere en positivt samvær i familien, og de oplever, at de er løbet tør for ideer i forhold til at agere hensigtsmæssigt i forhold til barnet.

Jeg oplever i disse år en stigende efterspørgsel i forhold til rådgivning og vejledning af forældre, som er bekymrede i forhold til deres barns adfærd og trivsel i skole- og daginstitution.

Denne efterspørgsel skyldes ofte, at forældres bekymring bliver forstærket af, at de enten oplever, at der ikke er tid og ressourcer i skole- og daginstitution til at handle i forhold til det enkelte barn og/eller, at selve behandlingsprocessen, på trods af stor indsats og velvilje fra lærere og pædagogers side, opleves for langsommelig , – og forældrene vælger således at søge hjælp på egen hånd udenfor det etablerede system.

Uanset årsag, – er det en ansvarsfuld handling at søge råd og vejledning i forhold til et barns (manglende) trivsel, som vidner om stor omsorg og et dybtfølt ønske om at skabe en konstruktiv forandring for sit barn.

Jeg kan være behjælpelige i form af (oftest) en rådgivende samtale med forældre af ca. 2 timers varighed, hvor vi har fokus på årsags- virkningsforholdet i forhold til de oplevede følelsesmæssige udfordringer og de manglende perspektiver og handlemuligheder til videre forandring.

Bestil tid

Ring eller sms til: +45 2333 9551

Eller send en mail til: vibeke@familieterapi.nu